Валута
BGN
  • USD
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност

(в сила от 01.03.2020)

 

На електронния магазин на "Блис Фешън" ЕООД www.vip-fashionshop.net се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на дамско, мъжко и детско облекло, обувки и други артикули, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

 

Доставянето на качествени артикули бързо и с отлично обслужване е наша мисия. За да осъществяваме тази дейност, ние предоставяме информация за избора и поддръжката на тези продукти, техния произход и начин на употреба, както и сходни на тях продукти или комбинации от такива.

 

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от “Блис Фешън" ЕООД, ЕИК: 205988219, със седалище и адрес на управление в Съединение, Пловдив, ул. “Марица" 7.

 

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: vipfashionshop7@gmail.com

 

Видовете лични данни, които обработваме:

 

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина „vip-fashionshop.net“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин - www.vip-fashionshop.net, (“Общите условия”):

 

●Лично и фамилно име;

●Имейл адрес;

●Парола;

 

 

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „www.vip-fashionshop.net“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

 

●Лично и фамилно име на лицето за доставка;

●Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●Телефон за доставка;

●Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●Начин на доставка;

●Начин на плащане;

●Номер на поръчка;

●Сума за плащане;

●Статус на плащане;

●Статус на доставката;

 

 

 

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина „www.vip-fashionshop.net“:

 

●Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

 

 

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „www.vip-fashionshop.net “ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога и други форми на комуникация и/или изразяване:

 

●Лично и фамилно име;

●Имейл адрес;

●Телефонен номер;

●Факс номер;

●Адрес;

●Интернет сайт;

●Съдържание на коментара / съобщението;

 

 

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.vip-fashionshop.net:

 

●История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина „www.vip-fashionshop.net“:

 

●Лично и фамилно име;

●Имейл адрес;

●Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „www.vip-fashionshop.net“:

●Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●Телефон за доставка;

●Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●Начин на доставка;

●Начин на плащане;

●Номер на поръчка;

●Сума за плащане;

●Статус и история на плащанията;

●Статус и история на доставките;

●История на поръчките;

3. Данни за лоялни клиенти:

 

●Лично и фамилно име;

●Имейл адрес;

 

Телефон за връзка;

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина „www.vip-fashionshop.net “:

 

●Лично и фамилно име;

●Имейл адрес;

●Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

 

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „www.vip-fashionshop.net “:

 

●Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

●Телефон за доставка;

●Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●Начин на доставка;

●Начин на плащане;

●Номер на поръчка;

●Сума за плащане;

●Статус и история на плащанията;

●Статус и история на доставките;

●История на поръчките;

 

3. Данни за лоялни клиенти:

 

●Лично и фамилно име;

●Имейл адрес;

●Телефон за връзка;

 

Цели на обработката на личните данни

 

1. Данните за профила Ви в е-магазина „www.vip-fashionshop.net “ се обработват за целите на:

 

●Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;

●Доставка на поръчани продукти;

●Предоставяне на поддръжка при технически неизправности или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

●Автентикация при влизане в профила Ви;

●Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;

●   Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

 

2. Данните за онлайн поръчка през е-магазина „www.vip-fashionshop.net “ се обработват за целите на:

 

●Доставка на поръчаните продукти;

●Предоставяне на поддръжка при технически неизправности или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

●Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

●Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

4. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

 

●Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;

●Осъществяване на комуникация с Вас;

5. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:

 

●Изпълнение на договорни задължения за прилагане на отстъпка от цената при поръчки;

●Удостоверяване и идентификация на качеството “лоялен клиент” и изхождащите от това права;

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със vip-fashionshop.net

 

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:

 

●Mirchev Ideas Ltd.

 

2. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:

 

●Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди, DHL;

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

 

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

 

1. Данни, предоставени на договорно основание:

 

●Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.

●Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

●Данни за лоялни клиенти - до прекратяване на договора.

 

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Вашите данните на блога са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни

●Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

●Отпадане на необходимостта от обработка;

●Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

●Незаконна обработка на данни;

●Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

●се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

●  обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

●  при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

●е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

●предоставяме данните директно на Вас; или

●при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

●Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

●Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „vip-fashionshop.net“, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА "БИСКВИТКИ"

 

Информация за "бисквитки". Какво представляват бисквитките?

За да подобрим потребителското Ви изживяване в vip-fashionshop.net и да предложим качествена услуга, от която имате нужда, ние запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наричани "бисквитки". С използването на сайта ни, вие приемате употребата на "бисквитки" от наша страна. Бисквитките не служат за обработката на личните Ви данни, тъй като не съдържат никаква информация за идентифициране на потребителя.

 

В нашия уеб сайт ние използваме "бисквитки", описани подробно по-долу, както за да улесним ползването за потребителите на нашия уеб сайт, така и за подобряване на предоставяните от нас услуги. Имате право да спрете употребата на "бисквитки" чрез настройките на вашия браузър на този уеб сайт, като функционалността на уеб сайта е възможно да се повлияе, като може да доведе до известни затруднения в неговата навигация, като някои функции на сайта могат да станат недостъпни.

 

Ако продължите, без да променяте настройките на браузъра си, приемаме, че сте съгласен с употребата на бисквитки от vip-fashionshop.net.

 

Данните, които се събират от "бисквитките", са статистически и се отнасят до по-доброто функциониране на този уебсайт. "Бисквитките" не съдържат вирус и са напълно безопасни, тъй като не могат да повлияят на работата или конфигурацията на вашия компютър.

 

Защо използваме бисквитки?

 

vip-fashionshop.net използва бисквитки с цел онлайн реклама в ремаркетинг платформата на Google AdWords. Това включва използването на трети страни, включително Google, за да ви показваме реклами, след като сте посетили нашия сайт. Това може да бъде под формата на реклама в страницата на Google Search или в дисплейната мрежа на Google. Ние и доставчици трети страни, включително Google, съвместно използваме собствени бисквитки (като тази на Google Анализ), за да отчитаме как рекламните ни импресии, други употреби на рекламните услуги и взаимодействията с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещенията на сайта ни. Можете да настроите начина, по който Google Ви показва реклами от настройките за реклами.

 

vip-fashionshop.net използва инструментите за проследяване на резултатите от Google AdWords и Facebook и за оптимизиране на рекламните инструменти. Използването им ни позволява да отчитаме взаимодействията между рекламите и свързаните с тях реализации на сайта ни.

 

Бисквитки от трети лица:

 

Google Analytics - "Бисквитките" на Google Анализ са аналитични "бисквитки" за представянето, които ни позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват нашия уеб сайт. Тези "бисквитки" могат да ни дадат информация за времето и продължителността на ползване, както и за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Тази информация ни помага да подобряваме начина на работа на нашия уеб сайт. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. Информацията, събрана от "бисквитките" на Google Анализ на нашия уеб сайт, се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. vip-fashionshop.net използва Google Анализ за събиране на демографски данни и статистически данни, базирани на интереси, като отчетите за тези данни са обобщени и не идентифицират индивидуалния потребител. Тези статистики се използват, както с цел оптимизиране и насочване на нашите рекламни услуги към определени групи, така и с цел оптимизиране съдържанието на нашия сайт. Посетителите могат да се откажат или да персонализират рекламите в дисплейната мрежа на Google.

 

За повече информация относно Google анализ, моля кликнете върху следния линк: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=bg

 

Може да се откажете от проследяване посредством Google анализ, като посетите: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB, като ако деактивирате тези "бисквитки", Вашето ползване на сайта няма да се отчита или да се използва в статистиката на нашия уеб сайт. Функционалността на уеб сайта няма да се повлияе.

 

Google Maps – Бисквитките обвързани с Google Maps се използват за показване на карта, съобразена с нуждите на потребителя, със съответните обозначения.

 

Youtube - YouTube може да поставя "бисквитки" на Вашия компютър, ако гледате клипове на нашия уеб сайт, вградени от YouTube. Ние нямаме контрол над тези "бисквитки" на трети страни. Моля, посетете съответния уебсайт на третата страна, за да научите повече за тези "бисквитки" и как да ги управлявате.

 

Facebook – Ние използваме ремаркетинг платформата на Facebook, което включва използването на данни от нас и от трети страни, включително Facebook, за да ви се показваме реклами след посещение или интеракция с нашия сайт. Това може да бъде под формата на реклама в платформата на Facebook. Ние и доставчици трети страни, включително Facebook, съвместно използваме бисквитки, за да отчитаме как рекламните ни импресии, други употреби на рекламните услуги и взаимодействията с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на сайта ни.

 

Възможно е да блокирате "бисквитки" на трета страна посредством Вашия браузър, като в случай, че се откажете интерактивната функция на YouTube може да не е достъпна. Възможно е да нямате възможност да видите вграденото YouTube видео от нашия уеб сайт.

 

Повече информация за използването на бисквитките можете да откриете на:

 

www.allaboutcookies.org

 

За въпроси, запитвания и препоръки можете да се свържете с нас като изпратите запитване през контактната ни форма или ни пишете имейл.


Нови продукти

Най продавани